Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası; kişiyi poliçe süresince başına gelebilecek ani kaza sonucu vefat ve oluşabilecek sürekli sakatlık durumlarına karşın güvence altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Neledir?

  • Kaza Sonucu Vefat ( Kişinin iradesi dışında gelişen bir kaza sonucu sigortalının vefatı halinde kanuni mirasçılarına yapılacak tazminatı ödemesini temsil eder.)
  • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet ( Kişinin iradesi dışında gelişen bir kaza sonucu sigortalının hemen veya 2 yıl içerisinde kazaya bağlı sürekli sakat kalması halinde devreye giren teminattır.)
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları ( Kaza sonucu 1 yıl süresince ortaya çıkacak tedavi masraflarını teminat altına almaktadır.)
  • Gündelik Tazminat ( Kişi kaza sonucu iş göremez hale geldiği taktirde, sigorta şirketi tarafından belirlenmiş tutar ve gün sayısında hesaplama yaparak sigortalıya tazminat ödenmesini sağlar.)
  • Acil Sağlık ( Acil durumlar neticesinde bu teminatla; Kara Ambulansı, Acil Doktor ve Tıbbi Müdahale, Acil İlaç ve Sarf Malzemesi ve Sağlık Danışmanlığı ücretsiz olarak sağlanmaktadır.)
  • Deprem (Deprem sonucu sigortalının başına gelebilecek sürekli sakatlık ve(ya) ölüm durumunda devreye giren teminattır. )